Make your own free website on Tripod.com
         
Baroda
NADIAD STATION
 
Ahmedabad
NADIAD STATION
Train No
Train Name
Hours
Train No
Train Name
Hours
40
Mumbai Passenger
0-35
9031
Kutch Express
0-48
4707
Bikaner -Bandra
2-13
9017
Saurashtra Janta Exp.
1-03
706
Memu Train [Anand]
2-23
39
Ahmedabad Passanger
2-35
9032
Kutch Express
3-50
1454
Nagpur - Ahmedabad
[Thu.]
2-48
704
Memu Train [Bhilad]
4-23
9143
Lok Shankti Exp.
3-52
2934
Karnawati Exp.
[Except Wed.]
5-42
9005
Saurashtra Mail
4-20
9104
Gandhidham Baroda
6-01
705
Memu Train
4-25
714
Memu Train [Baorda]
6-48
9707
Bandra - Jaipur Exp.
4-55
6045
Navjivan Exp.
7-15
2901
Gujarat Mail
5-36
9012
Gujarat Exp.
7-53
9164
Sabarmati Exp.
5-50
9216
Saurashtra Exp.
8-15
53
Ahmedabad Passanger
6-22
708
Memu Train [Surat]
9-43
6336
Nagarkoil - Gandhidham
[Sat.]
6-37
8033
Hawrah Exp.
10-05
701
Memu Train
7-05
50
Valsad Passenger
12-10
1264
Bhopal - Rajkot
7-25
2473
Ahmedabad-Jammu Tavi[Sat.]
12-25
1270
Jabalpur - Rajkot
7-25
2475
Happa Jammu Tavi[Wed.]
12-40
1092
Pune - Gandhidham
[Wed.]
7-50
2477
Jamnagar Jammu Tavi [Tue.]
12-40
1096
Pune - Ahmedabad
[Sat.,Sun.,Mon]
7-50
6335
Gandhidham Nagarkoil [Sun.]
12-40
6508
Bangalore - Jodhapur
[Tue.]
7-50
42
Mumbai Pessanger
13-25
6510
Bangalore - Ajmer
[Thu.]
7-50
80
Anand Passenger
14-45
9109
Gujarat Queen
9-15
2010
Shatabdi Exp.[Except Fri.]
15-10
715
Memu Train
10-11
9130
Intercity Exp.
15-40
2009
Shatabdi Exp. [Except Fri.]
12-28
1091
Gandhidham Pune Exp.[Thur]
16-45
41
Viramgam  Passanger
12-55
1095
Ahmedabad Pune [Sat.Sun.Mon]
16-45
2474
Ahmedabad - Jammu Tavi
[Fri.]
13-14
6507
Jodhpur Bangalore [Wed]
16-45
2476
Happa - Jammu Tavi
[Mon.]
13-14
6509
Ajmer Bagalore [Fri]
16-45
2478
Jamnagar - Jammu Tavi
[Tue.]
13-14
1453
Ahmedabad Nagpur [Thur.]
17-15
9011
Gujarat Exp.
14-02
702
Memu Train [Baroda]
17-53
8034
Hawrah Exp.
14-20
9110
Guajarat Queen
19-05
9103
Baroda - Gandhidham
14-52
1269
Rajkot - Bhopal
19-45
49
Valsad Passanger
15-40
1263
Rajkot - Jabalpur
[Wed.,Sat.]
19-45
79
Anand Passanger
17-33
54
Anand Passenger
20-30
9215
Saurashtra Exp.
18-05
9163
Shabarmati Exp.
20-50
6046
Navjivan Exp.
18-57
9018
Saurashtra Janta
21-10
9129
Intercity Exp.
19-18
9144
Lok Shakti Exp.
22-00
2933
Karnavati Exp.
[Except Wed.]
20-23
9708
Jaipur - Bandra Exp.
22-13
713
Memu Train
20-55
2902
Gujarat Mail
22-56
707
Memu Train
22-08
9006
Saurashtra Mail
23-33
4708
Bandra - Bikaner
23-00